Đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu tài chính

Vay thông thường

BIDV hỗ trợ cho vay vốn lưu động phục vụ mục đích kinh doanh của doanh nghiệp.

XEM CHI TIẾT
Vay đầu tư

BIDV hỗ trợ khách hàng vay đầu tư tài sản và dự án đặc thù,...

XEM CHI TIẾT
Vay thấu chi

Trò chơi tải SMS đổi thưởngBIDV cho phép khách hàng rút vượt số dư tài khoản khách hàng hiện có

XEM CHI TIẾT
Chiết khấu giấy tờ có giá

BIDV ứng trước tiền cho khách hàng và nhận lại giấy tờ có giá trước khi đến hạn thanh toán

XEM CHI TIẾT
Cho vay khác

Trò chơi tải SMS đổi thưởngTheo quy định của BIDV theo từng thời kỳ

XEM CHI TIẾT
BIDV

Trò chơi tải SMS đổi thưởngKết quả gợi ý

  Trò chơi tải SMS đổi thưởngCác sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}