Biểu phí các dịch vụ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam dành cho khách hàng như sau:

I. BIỂU PHÍ DỊCH VỤ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN:

 1. 1. Biểu phí thẻ ghi nợ nội địa (áp dụng từ ngày 02/10/2020)
 2. 2. Biểu phí thẻ ghi nợ quốc tế (áp dụng từ ngày 01/05/2020)
 3. 3. Biểu phí thẻ tín dụng quốc tế - trừ thẻ BIDV Visa Infinite (áp dụng từ ngày 20/04/2020)
 4. 4. Biểu phí thẻ tín dụng quốc tế BIDV Visa Infinite (áp dụng từ ngày 20/04/2020)
 5. 5. Biểu phí dịch vụ Ngân hàng điện tử (áp dụng từ ngày 23/04/2020)
 6. 6. Biểu phí dịch vụ địa bàn Hà Nội (áp dụng từ ngày 01/10/2019)
 7. 7. Biểu phí dịch vụ địa bàn HCM (áp dụng từ ngày 01/10/2019)

II. BIỂU PHÍ DỊCH VỤ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP: 

 1. 1. Biểu phí Thẻ ghi nợ doanh nghiệp (áp dụng từ ngày 01/05/2020)
 2. 2. Biểu phí Thẻ tín dụng doanh nghiệp (áp dụng từ ngày 01/05/2020)
 3. 3. Biểu phí Bảo lãnh
 4. 4. Biểu phí Chuyển tiền
 5. 5. Biểu phí dịch vụ Tài khoản
 6. 6. Biểu phí Ngân hàng điện tử
 7. 7. Biểu phí Ngân quỹ
 8. 8. Biểu phí Tài trợ thương mại
 9. 9. Biểu phí Tài trợ thương mại (tiếp)
 10. 10. Biểu phí Tín dụng

Lưu ý: Đây là biểu phí khung áp dụng cho khách hàng tổ chức. Tùy tình hình thực tế, Chi nhánh tại các địa bàn cụ thể sẽ áp dụng biểu phí riêng cho khách hàng tổ chức trên địa bàn.

BIDV

Trò chơi tải SMS đổi thưởngKết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}